Opleiding tot psychiater

Bij GGZ Delfland worden arts-assistenten (aios) opgeleid tot psychiaters. De psychiateropleiding heeft een centrale plaats in de organisatie en veel psychiaters en psychologen zijn betrokken bij de opleiding. 
 
De opleiding
De opleiding psychiatrie duurt 4,5 jaar en bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar en daarna 2 jaar in een van de aandachtsgebieden. Tot de verplichte onderdelen behoren de klinische, poliklinische en spoedeisende psychiatrie en de consultatieve psychiatrie in een algemeen ziekenhuis. Tijdens de opleiding worden mogelijkheden voor theoretische verdieping geboden en is er veel aandacht voor de verschillende psychiatrische behandelingen. Behalve het algemene deel van de opleiding biedt GGZ Delfland ook de opleiding in de aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Voor de kinder- en jeugdpsychiatrie kan wel het algemene deel van de opleiding bij GGZ Delfland gevolgd worden, maar het specialistische onderdeel zal aansluitend bij een andere instelling moeten plaatsvinden.

Leren op de werkvloer
De belangrijkste leermomenten liggen op de werkvloer, waar het vak wordt geleerd in de dagelijkse praktijk. Naast de praktische vaardigheden is er aandacht voor het competentiegericht leren. Een psychiater biedt daarbij supervisie, gericht op de dagelijkse patiëntenzorg. Een andere psychiater begeleidt de aios als mentor, waarbij het vooral om de persoonlijke ontwikkeling gaat. Bij aanvang van de opleiding maakt de aios samen met de opleider een persoonlijk opleidingsplan.

Cao
Aios die bij GGZ Delfland hun opleiding gaan volgen, worden aangesteld conform de CAO GGZ. Aanvullend hanteert GGZ Delfland een persoonlijk budget voor (internationaal) congresbezoek. De verplichte vijftig sessies leertherapie worden volledig vergoed door GGZ Delfland.

Doorstromers
Aios die bij een andere opleidingsinrichting zijn begonnen, kunnen bij GGZ Delfland ‘doorstromen’ om een deel van hun opleiding te doen, bijvoorbeeld een stage bij het eerstepsychoseteam of de ziekenhuispsychiatrie. Informatie over de verschillende stageplaatsen is terug te vinden in de www.opleidingsetalage.nl

Samenwerking
GGZ Delfland werkt met vier andere opleidingsinrichtingen samen in het opleidingscluster Zuidwest-Nederland. Het verplichte cursorisch onderwijs en het psychotherapieonderwijs worden centraal verzorgd. Verder wordt er samengewerkt met het Franciscus Gasthuis & Vlietland, waar het opleidingsonderdeel ziekenhuispsychiatrie kan worden gedaan.

Interesse en solliciteren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met opleider dr. E. van Duijn via opleiderpsychiatrie@ggz-delfland.nl of 015-2607607.

In oktober 2019 zijn er mogelijkheden om te starten met de opleiding psychiatrie. Hiervoor wordt op 12 juli 2019 een sollicitatieronde gehouden. Als je in aanmerking wilt komen voor een opleidingsplaats kun je je motivatiebrief met curriculum vitae vóór 1 juli 2019 per e-mail sturen aan dr. Erik van Duijn, via het emailadres opleiderpsychiatrie@ggz-delfland.nl