Naam: Ineke Best

Functie: Praktijkondersteuner huisarts (POH)
Afdeling: Vanuit afdeling POH GGZ, werkzaam bij verschillende huisartsenpraktijken


Wat doe jij dagelijks?
Ik spreek dagelijks met patiënten die zijn doorverwezen door huisartsen. Het gaat dan om patiënten met psychische problemen, waarbij een inschatting gemaakt moet worden van wat er aan de hand is en wat nodig is qua vervolg. Ik verwijs patiënten door, dit kan zijn naar andere afdelingen binnen GGZ Delfland, maar dit kunnen ook andere instellingen zijn. Een vervolg kan ook bestaan uit meerdere gesprekken met mij. Ook spreek ik patiënten na afloop van een behandeling, in dat geval worden ze naar mij doorverwezen in het kader van nazorg.


Wat maakt het prettig werken bij GGZ Delfland?
Ik heb erg veel vrijheid in mijn functie, dat bevalt mij goed. Mijn werk is enorm afwisselend. Ik heb veel kansen gekregen bij GGZ Delfland, zo heb ik diverse opleidingen mogen volgen. Wat ik ook heel prettig vind is dat iedereen benaderbaar is, van hoge tot lage functies. Ik heb het gevoel dat in de laatste jaren meer geprobeerd wordt al het personeel te betrekken bij ontwikkelingen.


Wat zoeken we in een nieuwe collega?
Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de GGZ, ongeacht welke functie je uitoefent. Verder is integriteit noodzakelijk  en moet je kritisch vermogen hebben. Het is niet de bedoeling dat je alles maar klakkeloos overneemt en uitvoert. Tot slot vind ik humor ook prettig in een nieuwe collega.