Naam: Goedele Landuyt

Functie: Kinder- en jeugdpsychiater
Afdeling: Familie FACT Team


Wat doe jij dagelijks?
Bij Family FACT Team bieden we outreachende zorg in een multidisciplinair team aan gezinnen waarin de psychiatrische problematiek van 1 of meerdere gezinsleden het functioneren van het hele gezin bemoeilijkt en waarbij reguliere poliklinische zorg ontoereikend is. We zien kinderen en jongeren op de Barones aan de St-Jorisweg maar gaan ook bij hen op huisbezoek en nemen deel aan overleggen op school of bij het jeugdteam van de gemeente. In ons team zitten GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, psychiatrische verpleegkundigen en 2 kinder- en jeugdpsychiaters. Omdat we bij familie FACT vaak te maken hebben met complexe psychiatrische problematiek, bieden we zoveel mogelijk ‘zorg op maat’, flexibiliteit staat voorop.


Waarom is het prettig werken bij GGZ Delfland?
Er wordt wat betreft personeel streng geselecteerd aan de voordeur. Werknemers van GGZ Delfland zijn professionals die zich met hart en ziel inzetten voor het welzijn van de patiënten. Bij GGZ Delfland staan we voor kwalitatieve zorg waarbij de patiënt en zijn naasten zoveel als mogelijk ‘in the lead’ blijven. ‘Shared decision making’, het betrekken van de patiënt en zijn naasten bij het maken van beslissingen in de behandeling vinden we essentieel omdat we immers maar tijdelijk te gast zijn in het leven van de patiënt. Het werken in een team met gedreven professionals is enthousiasmerend. Ik kan gerust zeggen dat we topklinische zorg leveren.


Wat zoeken we in een nieuwe collega?
We zijn op zoek naar dynamische collega’s die goed kunnen samenwerken, met andere professionals maar ook met ketenpartners zoals de gemeente, school, jeugdzorg etc.. Het is verder belangrijk dat je creatief bent en ‘out of the box’ kunt denken.